Thông tin chung

Mega Residence Thông tin chung

Mega Residence Thông tin chung

Diện tích: 3,2ha

Sản phẩm: 158 căn nhà liên kế

Pháp lý: Công ty đã hoàn tất việc cấp Giấy chứng nhận và bàn giao cho Khách hàng