Thông tin chung

Mega Ruby Thông tin chung

Mega Ruby Thông tin chung

Diện tích: 5ha

Sản phẩm: 222 căn nhà liên kế vườn

Pháp lý: Công ty đã hoàn tất việc cấp Giấy chứng nhận và bàn giao cho Khách hàng