Thông tin chung

Mega Village Thông tin chung

Mega Village Thông tin chung

Diện tích: 5,7ha

Sản phẩm: 323 căn nhà liên kế vườn

Pháp lý: Công ty đã hoàn tất việc cấp Giấy chứng nhận và bàn giao cho Khách hàng