Thông tin chung

Verosa Thông tin chung

Verosa Thông tin chung

Diện tích: 8,1ha

Sản phẩm: 296 căn Nhà liên kế & Biệt thự đẳng cấp

Pháp lý: Đã có

-       Quyết định duyệt đồ án 1/500
-       Quyết định giao đất/chuyển mục đích sử dụng đất của UBND TP
-       Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở TNMT cấp     
-       Giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp
-       Văn bản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của Sở Xây dựng

www.verosapark.com.vn

Video: https://www.youtube.com/watch?v=da2YyfIZzXI