Thông tin chung

Lovera Vista Thông tin chung

Lovera Vista Thông tin chung

Diện tích: 1,8ha

Sản phẩm: 1310 căn hộ, 5 Block, đa dạng loại hình căn hộ gồm 1+1 PN, 2PN, 3PN, Duplex

Pháp lý: Đã có

-       Quyết định duyệt đồ án 1/500
-       Quyết định giao đất/chuyển mục đích sử dụng đất của UBND TP
-       Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở TNMT cấp     
-       Giấy phép xây dựng do  Ban Quản lý Khu Nam cấp
-       Văn bản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của Sở Xây dựng

Xem chi tiết hồ sơ pháp lý dự án tại đây

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ik6lNtbpKzI

www.loveravista.com.vn