Thông tin chung

Clarita Thông tin chung

Clarita Thông tin chung

Diện tích: 5,8ha và dự kiến mở rộng

Sản phẩm: Nhà liên kế, biệt thự và căn hộ