TỔNG QUAN CÁC DỰ ÁN

NHỮNG DỰ ÁN KHÁC

Verosa Park

Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM

Lovera Vista

Nằm trong khu dân cư phong phú 4, Bình Chánh

SAFIRA

Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM

ROSITA GARDEN

PHƯỜNG PHÚ HỮU. QUẬN 9

JAMILA

ĐƯỜNG SONG HÀNH CAO TỐC LONG THÀNH DẦU GIÂY

THE VENICA

Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. HCM