• Vị trí: Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. HCM

  • Diện tích: 5,7 ha

  • Sản phẩm: 159 căn Nhà Liên kế vườn, Biệt thự cao cấp

  • Pháp lý: được phê duyệt quy hoạch 1/500, đã có quyết định chấp thuận đầu tư và quyết định giao đất.