Dự án sẽ triển khai

DỰ ÁN BIỆT THỰ VÀ NHÀ LIÊN KẾ, QUẬN 9

Vị trí: Quận 9, TP.HCM

Diện tích: 4,3ha

Sản phẩm: Nhà liên kế có sân vườn và biệt thự

DỰ ÁN BIỆT THỰ VÀ NHÀ LIÊN KẾ,  QUẬN 2

Vị trí: Quận 2

Diện tích: 5,8ha và dự kiến mở rộng

Sản phẩm: Biệt thự, nhà liên kế

DỰ ÁN BIỆT THỰ VÀ NHÀ LIÊN KẾ, BÌNH CHÁNH

Vị trí: Bình Chánh, TP.HCM

Diện tích: 16,4ha

Sản phẩm: Biệt thự, nhà liên kế và chung cư

KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN (MỞ RỘNG)

Vị trí: Bình Chánh, TP.HCM

Diện tích: 109,9ha

Quy mô lao động dự kiến: 10.000 người lao động

Dự án tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý