• Vị trí: Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. HCM

  • Diện tích: 3,1 ha

  • Sản phẩm: 118 căn Khu nhà Liên kế vườn

  • Pháp lý: Hoàn tất đền bù, đã được phê duyệt quy hoạch 1/500, đã có quyết định chấp thuận đầu tư.