• Vị trí: Phường Long Trường, Quận 9, TP. HCM

  • Diện tích: 5,4 ha

  • Sản phẩm: khu Biệt thự cao cấp ven sông

  • Pháp lý: Đã hoàn tất đền bù, đang tiến hành trình duyệt 1/500.