• Vị trí: Phường Long Trường, Quận 9, TP. HCM

  • Diện tích: 4,5 ha

  • Sản phẩm: Biệt thự và nhà Liên kế vườn.

  • Pháp lý: Đã được UB Thành phố chấp thuận chủ trương, đang tiến hành đền bù.