Thông tin chi tiết

  • Vị trí: Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. HCM
  • Diện tích: 1.6 ha
  • Sản phẩm: Căn hộ cao cấp
  • Pháp lý: được phê duyệt quy hoạch 1/500, đã có quyết định giao đất, đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ toàn khu