• Vị trí: Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. HCM

  • Diện tích: 4,4 ha

  • Sản phẩm: 150 căn Biệt thự và nhà Liên kế vườn

  • Pháp lý: được phê duyệt quy hoạch 1/500, đã có quyết định chấp thuận đầu tư và quyết định giao đất.