• Vị trí: Phường Phước Long B, Quận 9, TP. HCM

  • Diện tích: 3,1 ha

  • Sản phẩm: 131 căn Nhà Liên kế vườn, Biệt thự

  • Pháp lý: được phê duyệt quy hoạch 1/500, đã có quyết định chấp thuận đầu tư và quyết định giao đất.