• Vị trí: Phường Long Trường, Quận 9, TP. HCM

  • Diện tích: 3,4 ha

  • Sản phẩm: Biệt thự cao cấp

  • Pháp lý: Đã được UB Thành phố chấp thuận chủ trương, đền bù 86% diện tích dự án.