PROJECT OVERVIEW

OTHER PROJECTS

NHÀ PHỐ 2

Phu Huu Ward, 9th District, Ho Chi Minh City

BÌNH TRƯNG

Binh Trung Dong Ward, 2nd District, Ho Chi Minh City

THÁP MƯỜI

Phuoc Long B Ward, 9th District, Ho Chi Minh City

NHÀ PHỐ

Phu Huu Ward, 9th District, Ho Chi Minh City

VILLA

Long Truong Ward, 9th District, Ho Chi Minh City

KDC TRÍ KIỆT – LONG TRƯỜNG

Long Truong Ward, 9th District, Ho Chi Minh City

KDC LONG PHƯỚC ĐIỀN – LONG TRƯỜNG

Long Truong Ward, 9th District, Ho Chi Minh City

KDC KHANG ĐIỀN – LONG TRƯỜNG

Long Truong Ward, 9th District, Ho Chi Minh City

GIA PHƯỚC

Phu Huu Ward, 9th District, Ho Chi Minh City