Hội đồng quản trị

Bà Mai Trần Thanh Trang

Bà Mai Trần Thanh Trang

Bà Mai Trần Thanh Trang có 21 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý bất động sản và đã có những đóng góp rất quan trọng cho Khang Điền. Bà Trang đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch HĐQT, tập trung quản trị về chiến lược phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực pháp lý bất động sản. Bà Trang sinh năm 1976 và có bằng Cử nhân Luật và Kỹ sư Quản lý đất đai.