LyDienSon

CHỦ TỊCH HĐQT - ÔNG LÝ ĐIỀN SƠN

Ông Lý Điền Sơn tốt nghiệp Đại học Văn Hóa – là người sáng lập thương hiệu Khang Điền. Với vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, ông Lý Điền Sơn đã trực tiếp quản lý và điều hành Công ty từ những ngày đầu thành lập đến nay.

Trong 15 năm qua, bằng những kinh nghiệm, hiểu biết chuyên sâu trong lĩnh vực bất động sản, ông đã đưa Công ty vượt qua nhiều thử thách và đạt được những bước tiến vượt bậc. Ông đã cùng với các cộng sự từng bước kiện toàn bộ máy quản lý doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của một tố chức niêm yết, nâng tầm Khang Điền trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại TP HCM

MaiTranThanhTrang

Thành viên HĐQT Bà Mai Trần Thanh Trang

Bà Trang tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội (chuyên nghành Quản lý đất đai) và tốt nghiệp Đại học Luật TP.HCM

Trong quá trình cộng tác tại Công ty, Bà đã tham gia quản lý và có những thành tích nổi bật trong nhiều vị trí như Trưởng phòng Hành chính, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

Hiện tại bà Trang trực tiếp quản lý bộ phận thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý dự án. Việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án là nền tảng trong việc triển khai hiệu quả các dự án, đảm bảo lợi ích khách hàng và nhà đầu tư, góp phần lớn cho sự phát triển bền vững của hệ thống.

NgThiDieuPhuong

Thành viên HĐQT - Bà Nguyễn Thị Diệu Phương

Bà Diệu Phương tốt nghiệp Học viện Ngân hàng TP HCM và đã có chứng chỉ kiểm toán viên Công chứng Anh (ACCA)

Bà Phương có nhiều năm là Kiểm toán viên cấp cao của KPMG. Hiện tại, bà Phương đang là Giám đốc Đầu tư của VinaCapital.

Với nhiều năm kinh nghiệm và những thành tích đạt được trong quá trình làm việc tại các tổ chức tài chính uy tín, bà Phương đã được Công ty mời tham gia vào HĐQT từ năm 2009.

Trong thời gian qua, bà Phương đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của Công ty. Bà Phương đã tư vấn và hỗ trợ các bộ phận chuyên môn xây dựng chiến lược tài chính phù hợp với từng giai đoạn phát triển cũng như phù hợp với tình hình chung của thị trường.

NgDinhBao

Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Đình Bảo

Ông Bảo tốt nghiệp Đại học Luật TP. HCM, gia nhập Khang Điền từ năm 2007 là luật sư của Phòng Pháp lý. Tháng 01/2008, ông đảm nhiệm vị trí trợ lý Tổng Giám đốc và hiện ông là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Ông Bảo chịu trách nhiệm chung về các vấn đề liên quan đến pháp lý của Công ty. Đồng thời ông cùng các bộ phận có liên quan xây dựng các quy chế, quy trình nội bộ nhằm đảm bảo Công ty hoạt động đúng điều lệ, đúng pháp luật.

LeHoangSon

Thành viên HĐQT - Ông Lê Hoàng Sơn

Ông Lê Hoàng Sơn, sinh năm 1977, Cử nhân Luật, Cử nhân Quản trị kinh doanh. Ông gia nhập Khang Điền từ 07/2007, Ông từng giữ các chức vụ: Phó Phòng Pháp lý, Giám đốc Pháp lý dự án và hiện đang giữ chức vụ Thành viên. Ông Lê Hoàng Sơn đã đóng góp nhất định trong việc hoàn thiện pháp lý dự án của Khang Điền.