KDH có tổng cộng 19 Công ty con, trong đó, các Công ty con của KDH được chia làm 2 nhóm, KDH sở hữu trên 98% vốn góp tại 18 Công ty con hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng; và riêng Công ty CP Đầu tư xây dựng Bình Chánh BCI là Công ty Cổ phần niêm yết với tỷ lệ vốn góp của KDH là 57,31%. Tất cả các Công ty đều có hoạt động kinh doanh và phát sinh doanh thu trên địa bàn Tp. HCM.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ KINH DOANH NHÀ
KHANG ĐIỀN

Công ty con
Công ty liên kết
Công ty liên kết

57,31

%

57,31%

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh

  • Công ty Cổ Phần BCI
  • Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển BCCI

Công ty con

98,01

%

98,01%

Công ty TNHH ĐT & KD BĐS Không Gian Xanh

99,00

%

99,00%

Công ty cổ phần ViLa

99,00

%

99,00%

Công Ty Cổ Phần Việt Hữu Phú

99,70

%

99,70%

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh BĐS Song Lập

99,00

%

99,90%

Công ty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh BĐS Kim Phát


99,80

%

99,80%

Công ty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh BĐS Bình Trưng


99,80

%

99,80%

Công ty CP Đầu Tư & KD Bất Động Sản Trí Minh


99,80

%

99,80%

Công ty TM DV & KD Nhà Tháp Mười


99,80

%

99,80%

Công ty CP Kinh Doanh BĐS Sài Gòn Mùa Xuân


99,85

%

99,85%

Công ty TNHH Đô Thị Mê Ga


99,90

%

99,90%

Công ty TNHH Đầu Tư Tư Vấn Quốc Tế


99,90

%

99,90%

Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh BĐS Saphire


99,90

%

99,90%

Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Trí Kiệt


99,90

%

99,90%

Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Gia Phước


99,90

%

99,90%

Công ty TNHH Đầu Tư Thành Phúc


99,95

%

99,95%

Công ty TNHH Phát Triển Và XDHT Long Phước Điền


100

%

100%

Công ty TNHH MTV Hào Khang