Thông tin chung

Mega Ruby Thông tin chung

Mega Ruby Thông tin chung

Diện tích: 5ha

Sản phẩm: 222 căn nhà liên kế vườn

Pháp lý:

Công ty đã hoàn tất bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất cho Khách hàng.

https://www.youtube.com/watch?v=TnGyGpa_Us0