Thông tin chung

Mega Residence Thông tin chung

Mega Residence Thông tin chung

Diện tích: 3,2ha

Sản phẩm: 158 căn nhà liên kế

Pháp lý:

Công ty đã hoàn tất bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất cho Khách hàng.

https://www.youtube.com/watch?v=B0i3yAW3r6Q