Giải thưởng

Giải thưởng The Classia

Giải thưởng The Classia

- Best Housing Architectural Design.

- Best Housing Development (HCMC).

Giải thưởng Bất Động Sản Việt Nam - Vietnam Property Awards 2021