Thông tin chung

Topia Thông tin chung

Topia Thông tin chung

Diện tích: 6ha
Sản phẩm: 225 căn biệt thự song lập, đơn lập và nhà liên kế