Hội đồng quản trị

Bà Mai Trần Thanh Trang

Bà Mai Trần Thanh Trang

Với gần 22 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý về bất động sản, bà Trang đã có những đóng góp rất quan trọng cho Khang Điền. Hiện nay bà Trang đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch HĐQT, tập trung quản trị về chiến lược phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực pháp lý bất động sản, và đây là nền tảng để Khang Điền phát triển với yếu tố pháp lý minh bạch và vững chắc. Bà Trang sinh năm 1976 và có bằng Cử nhân Luật và Kỹ sư Quản lý đất đai.