Thông tin chung

Lucasta thông tin chung

Lucasta thông tin chung

Diện tích: 8,2ha

Sản phẩm: 140 căn biệt thự cao cấp

Pháp lý: Công ty đã hoàn tất và bàn giao số lượng lớn Giấy chứng nhận và đang đẩy nhanh thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp còn lại để sớm bàn giao cho Khách hàng.

www.lucasta.com.vn