Thông tin chung

Mega Village Thông tin chung

Mega Village Thông tin chung

Diện tích: 5,7ha

Sản phẩm: 323 căn nhà liên kế vườn

Pháp lý:

Công ty đã hoàn tất bàn giao số lượng lớn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất cho Khách hàng.
https://www.youtube.com/watch?v=HTMBPoN3EIo