Thông tin chung

Jamila thông tin chung

Jamila thông tin chung

Diện tích: 1,7ha

Sản phẩm: 867 căn hộ  1+1PN, 2PN, 3PN, Penthouse, Duplex và 16 căn TMDV; 4 block, 25 tầng

Pháp lý: Công ty đã hoàn tất và bàn giao số lượng lớn Giấy chứng nhận và đang đẩy nhanh thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp còn lại để sớm bàn giao cho Khách hàng.

https://www.youtube.com/watch?v=B6FqRANasyw