Thông tin chung

The Venica thông tin chung

The Venica thông tin chung

Diện tích: 3,1ha

Sản phẩm: 43 căn biệt thự sang trọng

Pháp lý:
Công ty đã hoàn tất bàn giao số lượng lớn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất cho Khách hàng.

https://www.youtube.com/watch?v=aTQ2LIaGAgY