Thông tin chung

Melosa thông tin chung

Melosa thông tin chung

Diện tích: 7,2ha
Sản phẩm: 567 căn nhà liên kế vườn và biệt thự

Pháp lý: Công ty đã hoàn tất và bàn giao số lượng lớn Giấy chứng nhận và đang đẩy nhanh thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp còn lại để sớm bàn giao cho Khách hàng.

https://www.youtube.com/watch?v=y0-ntHMsSnc