Thông tin chung

Merita Thông tin chung

Merita Thông tin chung

Diện tích: 3,1ha

Sản phẩm: 131 căn nhà liên kế vườn

Pháp lý: Công ty đã hoàn tất và bàn giao số lượng lớn Giấy chứng nhận và đang đẩy nhanh thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp còn lại để sớm bàn giao cho Khách hàng.