Thông tin chung

Safira Thông tin chung

Safira Thông tin chung

Diện tích: 2,7ha

Sản phẩm: 1570 căn hộ 1+1PN, 2PN, 3PN và 23 căn TMDV, 4 Block cao 22 tầng

Pháp lý:

Công ty đã hoàn tất và bàn giao số lượng lớn Giấy chứng nhận và đang đẩy nhanh thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp còn lại để sớm bàn giao cho Khách hàng

https://www.youtube.com/watch?v=oQN1o8RGV_s

www.safira.com.vn