Thông tin chung

Lovera Vista Thông tin chung

Lovera Vista Thông tin chung

Diện tích: 1,8ha

Sản phẩm: 1310 căn hộ, 5 Block, đa dạng loại hình căn hộ gồm 1+1 PN, 2PN, 3PN, Duplex

Pháp lý:

Công ty đã hoàn tất bàn giao số lượng lớn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất cho Khách hàng.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-PekK35PKzE

www.loveravista.com.vn