Thông tin chung

Topia GardenThông tin chung

Topia GardenThông tin chung

Diện tích: 6ha
Sản phẩm: 225 căn biệt thự song lập, đơn lập và nhà liên kế