Thông tin chung

Thông tin chung

Thông tin chung

Vị trí: Xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Diện Tích: 116 ha
Pháp lý và tiến độ: đã cho thuê 100% với hơn 200 doanh nghiệp đến thuê - mua đất và nhà xưởng