Ban lãnh đạo

Bà Mai Trần Thanh Trang

Bà Mai Trần Thanh Trang

Với gần 22 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý về bất động sản, bà Trang đã có những đóng góp rất quan trọng cho Khang Điền. Hiện nay bà Trang đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch HĐQT, tập trung quản trị về chiến lược phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực pháp lý bất động sản, và đây là nền tảng để Khang Điền phát triển với yếu tố pháp lý minh bạch và vững chắc. Bà Trang sinh năm 1976 và có bằng Cử nhân Luật và Kỹ sư Quản lý đất đai.
Bà Nguyễn Thị Diệu Phương

Bà Nguyễn Thị Diệu Phương

Bà Nguyễn Thị Diệu Phương có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và là Thành viên HĐQT của Khang Điền từ tháng 10 năm 2009 đến nay. Bà đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của công ty và trực tiếp tham gia tư vấn và hỗ trợ các bộ phận chuyên môn của Công ty xây dựng chiến lược tài chính phù hợp với từng giai đoạn phát triển cũng như với tình hình chung của thị trường. Bà Phương sinh năm 1980, có bằng Cử nhân Kinh tế - Tài chính và Kiểm toán viên Công chứng Anh quốc (FCCA).

Ông Lê Hoàng Khởi

Ông Lê Hoàng Khởi

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng – Đại học Cần Thơ.
Kinh nghiệm: ông Khởi có hơn 10 năm kinh nghiệm đảm nhận các vị trí liên quan đến thẩm định giá, pháp lý dự án. Ông Khởi gia nhập Khang Điền từ năm 2017 và đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực pháp lý dự án của công ty. Hiện tại, Ông Khởi đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Pháp lý dự án.
Bà Nguyễn Thuỳ Trang

Bà Nguyễn Thuỳ Trang

Bà Nguyễn Thùy Trang có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Bà Trang gia nhập Khang Điền từ năm 2010 và hiện đang là Phó Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động Tài chính - Kế toán của Công ty. Bà Trang có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng kế hoạch tài chính, phương án kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn phát triễn của Công ty. Bà Trang có bằng Cử nhân Tài chính, Cử nhân Luật.

Ông Bùi Quang Huy

Ông Bùi Quang Huy

Ông Bùi Quang Huy có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và quản lý dự án bất động sản tại các tập đoàn hàng đầu trong và ngoài nước. Hiện tại ông Huy đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty, phụ trách các hoạt động Đầu tư, Điều hành dự án và Quản lý chi phí dự án, với định hướng đảm bảo quá trình phát triển và quản lý các dự án có tính chuẩn mực, bền vững và đạt hiệu quả cao. Ông Huy sinh năm 1984 và có bằng Thạc sĩ Quản lý dự án.

Ông Trương Minh Duy

Ông Trương Minh Duy

Ông Trương Minh Duy đã có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điều hành, quản lý dự án. Trước khi tham gia Khang Điền, ông Duy đã từng nắm giữ các vị trí cấp cao tại các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản. Ông Duy có nhiều đóng góp tích cực trong việc tham mưu và điều hành công tác quản lý xây dựng tại các dự án của Khang Điền. Ông Duy sinh năm 1973 và có bằng Kỹ sư Xây dựng.