Đại hội đồng cổ đông công ty Khang Điền 2019

Đại hội đồng cổ đông công ty Khang Điền 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN (KDH) TỔ CHỨC TẠI KHÁCH SẠN LE MERIDIEN SAIGON, QUẬN 1, TP.HCM VÀO NGÀY 12.04.2019. TẠI ĐẠI HỘI, CÁC CỔ ĐÔNG CỦA KDH ĐÃ THÔNG QUA TẤT CẢ CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019.
Năm 2018 tình hình hoạt động kinh doanh của KDH tiếp tục phát triển tốt. Công ty tập trung xây dựng đúng tiến độ, bàn giao đúng cam kết đối với dự án Jamila. Năm 2018, KDH tiếp tục bán 60 căn còn lại của dự án Rosita Garden, đồng thời mở bán mới dự án căn hộ Safira. Safira được mở bán vào tháng 11.2018 và tính đến ngày 31.12.2018, KDH đã bán được 853 căn của 2 block C,D trong tổng số 1.593 căn hộ dự án.
51 1
Năm qua, KDH ghi nhận 2.917 tỷ đồng doanh thu thuần, đóng góp chủ yếu từ việc ghi nhận doanh thu khi thực hiện bàn giao căn hộ/nhà của các dự án Jamila, Rosita Garden… Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 808 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2017. Lợi nhuận tăng không chỉ đến từ tình hình kinh doanh khả quan mà còn do đóng góp từ việc quản lý chi phí hiệu quả.
Cũng tại Đại hội, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh trong năm 2019 với doanh thu là 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 900 tỷ đồng. Đại hội cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành 5% cổ phiếu để chi trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 25%. Trong chương trình, Đại hội cũng thông qua phương án tiếp tục thực hiện chương trình ESOP cho người lao động.
52 1
Để có thể đạt được mục tiêu này, KDH tập trung vào phát triển dự án, nâng cao năng lực tài chính, tập trung vào công tác quản trị nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, việc mở rộng quỹ đất, phát triển các dự án cao tầng và thấp tầng tại TP.HCM là điểm chính trong chiến lược kinh doanh năm 2019 của KDH.
Đánh dấu năm thứ 18 phát triển bền vững, Đại hội đồng cổ đông, Ban Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cấp quản lý và toàn thể nhân viên KDH đã cam kết với Đại hội đồng cổ đông nỗ lực đưa Công ty phát triển lên một tầm vóc mới, khẳng định vị thế vững vàng là một doanh nghiệp bất động sản uy tín tại Việt Nam.