Khang Điền duy trì trang web này giống như một dịch vụ cung cấp dành cho người dùng, khách hàng của mình. Truy cập website cũng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận, đồng ý và tuân thủ với từng điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý, không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, xin vui lòng kết thúc việc truy cập, sử dụng website. 

1. Điều khoản sử dụng hợp pháp

Chúng tôi duy trì, cung cấp website này cho khách hàng, không giới hạn các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ hoặc đơn vị đang hợp tác kinh doanh với chúng tôi (sau đây gọi là Bạn). 

Điều khoản sử dụng hợp pháp

Khi sử dụng, truy cập trang web bạn cần phải tuân thủ mọi điều kiện và điều khoản sử dụng theo từng thời điểm. Bạn phải chấp nhận rằng bản thân không được phép có bất cứ hành vi nào vi phạm hoặc tổ chức kinh doanh, thu lợi nhuận tại website này.  

Bạn không được đề nghị, chào hàng, bán hàng, giao hàng, cấp phép, trưng bày, cho thuê, quảng cáo và khuyến mãi trực tiếp, gián tiếp bất cứ dữ liệu, thông tin, sản phẩm, dịch vụ, hình ảnh nào tại đây.  

Bạn không được tham gia vào việc phát tán, xuất bản, chia sẻ, chuyển email không mong muốn (thư rác) đến người dùng khác tại website này. Ví dụ như thông tin quảng cáo, khuyến mãi. 

2. Điều khoản truy cập và sử dụng

Chúng tôi bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất cứ thông tin, dịch vụ mà trang web cung cấp vào bất cứ lúc nào, dựa theo quyết định của chúng tôi (không cần báo trước). 

Website cung cấp miễn phí thông tin đến người đọc, tuy nhiên chúng tôi khuyến cáo bạn không nên truy cập trái phép vào các trang không công khai. Bằng phương pháp nào đó bạn không được thông qua giao diện và hướng dẫn mà website chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi có toàn quyền tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp website cho bạn nếu bạn không tuân thủ các chính sách, điều khoản sử dụng. Hệ thống còn có quyền điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm của bạn. 

3. Điều khoản sở hữu trí tuệ

Từng chính sách, điều khoản sử dụng của chúng tôi đều cho phép bạn sử dụng, truy cập website với mục đích phi thương mại. Bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, tải về, lưu trữ, tái xuất bản, thực hiện công khai, hiển thị công khai hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào của chúng tôi. Ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/trình duyệt web mà bạn đang sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và cập nhật thông tin.

Điều khoản sở hữu trí tuệ

4. Điều khoản thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu của Khang Điền khi không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Những thương hiệu, biểu tượng, sản phẩm, dịch vụ hoặc khẩu hiệu của bên thứ ba xuất hiện trên website không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào đối với chúng tôi. 

5. Điều khoản về hành vi bị nghiêm cấm

Bạn có thể đọc, sử dụng website cho mục đích hợp pháp, phù hợp các chính sách và điều khoản sử dụng của chúng tôi. Bạn đồng ý không sử dụng thông tin, các dịch vụ vào hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật

6. Điều khoản đóng góp từ thành viên

Bất cứ thông tin nào bạn từ gửi đến website đều được coi là thông tin không bảo mật. Thông qua việc đóng góp thông tin, bạn đã cấp cho chúng tôi quyền không thể thu hồi, vĩnh viễn, đầy đủ và miễn phí để tái xuất bản, phân phối, sửa đổi và trưng bày thông tin ấy. 

Điều khoản đóng góp từ thành viên

Bạn cần bảo đảm bạn sở hữu hoặc toàn quyền kiểm soát mọi quyền đối với thông tin gửi đến, đóng góp cho chúng tôi. Bạn phải cam kết về tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và tính phù hợp cho các thông tin đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính chính xác với bất cứ bên thứ ba nào nếu đó là thông tin, nội dung được đóng góp từ bạn (từ người dùng). 

7. Điều khoản về giới hạn tuổi

Tất cả người dùng đều được chúng tôi hoan nghênh truy cập website. Nếu bạn muốn tham gia vào các phần khác của Trang, ví dụ như tham gia nhóm, hỏi thông tin,… bạn cần đủ 15 tuổi và có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ nếu chưa đủ 18 tuổi. Bạn phải nhờ nhờ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp xem xét các điều khoản sử dụng của chúng tôi. 

8. Điều khoản giám sát và thi hành

Chúng tôi có toàn quyền loại bỏ hoặc từ chối cập nhật bất kỳ thông tin đóng góp nào từ người dùng (dựa theo đánh giá của website). Chúng tôi có quyền sửa đổi thông tin, tiết lộ danh tính cho cơ quan chức năng có thẩm quyền và toàn quyền đình chỉ, chấm dứt truy cập của bạn đến website cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

Điều khoản giám sát và thi hành

9. Điều khoản sửa đổi 

Khang Điền có thể sửa đổi, tùy chỉnh điều khoản sử dụng dựa theo quyết định của mình, không cần thông báo cho bạn. Bạn có thể đọc, cập nhật các điều khoản mới bất cứ lúc nào. Nếu bạn tiếp tục sử dụng, truy cập website thì điều này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng mới cập nhật.