Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân

Vị trí: Bình Chánh, TP.HCM

Diện tích: 109,9ha

Quy mô lao động dự kiến: 10.000 người lao động

Dự án tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý.