Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân (mở rộng)

Thông tin chung

Dự án có quy mô 109,9 ha nằm cạnh KCN & TTCN Lê Minh Xuân đang vận hành tại Huyện Bình Chánh, TP.HCM. Dự án dự kiến có quy mô việc làm cho khoảng 10.000 người. Dự án đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Vị trí: Bình Chánh, TP.HCM

Diện tích: 109,9ha

Quy mô lao động dự kiến: 10.000 người lao động

Dự án tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý.