Khang Điền là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, quản lý BĐS. Chúng tôi chuyên phát triển các dự án chất lượng, tiện ích đồng bộ, tạo ra điều kiện sống tiện nghi cho mọi người. Trang web này được thành lập, hoạt động để người dùng dễ cập nhật các thông tin mới, nội dung liên quan đến BĐS. Bạn truy cập website cũng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận chính sách miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi. 

1. Giới hạn trách nhiệm

Cảm ơn bạn đã truy cập website được sở hữu bởi chúng tôi, những chính sách và điều khoản miễn trừ trách nhiệm dưới đây. Bạn hãy đọc và hiểu rõ trước khi quyết định tiếp tục sử dụng hoặc dừng truy cập website: 

  • Trang web được cung cấp, hoạt động trên cơ sở không có bất kỳ sự đại diện hay chứng thực nào.
  • Trang web không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào cho một mục đích cụ thể.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại gián tiếp (tổn thất kinh doanh, dữ liệu, lợi nhuận, cơ hội) nào phát sinh từ việc sử dụng trang web.
  • Chúng tôi không đảm bảo chức năng của website sẽ không bị gián đoạn, xảy ra lỗi, có sẵn vi-rút… Các lỗi đó sẽ được sửa chữa nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc gây hại hoặc phá hoại.
  • Chúng tôi loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của website đối với thương tích cá nhân, cái chết do sơ suất của chúng tôi. 
Giới hạn trách nhiệm

2. Giới hạn sử dụng

Để đảm bảo quá trình sử dụng website được trôi chảy, chúng tôi muốn nhắc bạn rằng thông tin, nội dung của chúng tôi được thực thi nghiêm túc dựa theo các điều khoản, quy tắc, điều kiện,… cần thiết về việc sử dụng và ứng dụng. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào, những điều khoản, điều kiện, quy tắc hoặc quy định áp dụng cho các thông tin, nội dung cụ thể sẽ được áp dụng.

3. Giới hạn sở hữu trí tuệ

Trang web này thuộc về Khang Điền, toàn bộ bản quyền đối với nội dung đều thuộc sở hữu, được cấp phép bởi chúng tôi. Trừ các nội dung, quyền sở hữu trí tuệ của nhà cung cấp đã ủy quyền cho chúng tôi.

Nội dung, thông tin của website chỉ phục vụ cho việc sử dụng cá nhân, tham khảo nhanh, minh hoạ. Bạn tuyệt đối không được sao chép, phân phối hoặc xuất bản lại dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Bất cứ hành động, thao tác sử dụng website bất hợp pháp đều bị chúng tôi nghiêm cấm. 

Giới hạn sở hữu trí tuệ

Những biểu tượng, nhãn hiệu, nhân vật và nội dung dịch vụ (gọi chung là “Thương hiệu”) hiển thị ở website đều thuộc về chúng tôi. Không có gì tại website được hiểu là cấp giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ cho cá nhân, tổ chức nào. Chúng tôi sẽ toàn quyền đưa ra bất kỳ hành động nào nếu bạn phát sinh việc sử dụng trang web trái phép. 

4. Giới hạn bồi thường 

Bạn phải bồi thường cho tất cả các khiếu nại, thiệt hại, hành động và thủ tục tố tụng được đưa ra nếu chúng tôi phát hiện bạn truy cập, sử dụng trang web này trái phép hoặc vi phạm các điều khoản liên quan.

5. Giới hạn liên kết tới trang web khác 

Các liên kết tới trang web khác xuất hiện trên website chỉ nhằm mục đích tiện lợi cho người dùng, người đọc. Chúng tôi không ủng hộ hoặc chịu bất cứ trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào trên các website, các liên kết đó. 

Giới hạn liên kết tới trang web khác

Những website đó không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Khang Điền không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết. Bất cứ thiệt hại hoặc tổn hại nào phát sinh từ các trang web đó, chúng tôi đều miễn trừ trách nhiệm. Bạn phải tự chịu trách nhiệm khi sử dụng, truy cập liên kết, website. 

6. Giới hạn thay đổi, chấm dứt hoặc đình chỉ 

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi và chỉnh sửa thông tin và điều khoản tại website, không cần thông báo cho bạn. Chúng tôi có quyền cấm, đình chỉ người dùng (cá nhân, tổ chức, công ty,…) sử dụng hoặc truy cập trang web này.

Việc chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập website được thực hiện thường xuyên hoặc trong một khoảng thời gian nhất định, tuỳ theo quyết định của chúng tôi mà không cần thông báo trước. 

8. Giới hạn quyền tài phán

Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo tính chính xác cho các nội dung, thông tin được liệt kê trên trang web này. Mặc dù chúng tôi miễn trừ trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin, nội dung bị thiếu hoặc sai. 

Bạn phải hiểu rằng đang sử dụng thông tin, nội dung đã có sẵn ở đây. Do đó bạn sẽ tự chịu rủi ro riêng của bản thân. Bạn nên thực hiện đầy đủ các bước để xác minh tính chính xác của bất kỳ nội dung, thông tin nào được đăng tải tại website.

Giới hạn quyền tài phán

Những kiến thức mà chúng tôi cung cấp và đăng tải tại website đều được đội ngũ kiểm định, trải nghiệm thực tế. Chúng tôi hoạt động với sứ mệnh cao cả, giá trị cốt lõi tốt đẹp là chia sẻ, phổ cập kiến thức, thông tin về bất động sản cho người dùng. 

Chúng tôi luôn cập nhật kiến thức, tư liệu, thông tin mang tính xu hướng chung, mang tính tham khảo. Chúng tôi không khuyến cáo, điều hướng bất cứ vấn đề gì cho người đọc. Nếu bạn sử dụng và ứng dụng các thông tin, kiến thức, tư liệu của website thì bản thân phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.