Cụm Dự Án Bình Trưng

Vị trí: Phường Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Sản phẩm: nhà liên kế, biệt thự và căn hộ

Dự án triển khai các thủ tục pháp lý.