Cụm Dự Án Phong Phú 2

Thông tin chung

Cụm dự án Phong Phú 2 gồm các dự án nhà ở hỗn hợp kế cận khu đô thị Phong Phú 4, Bình Chánh, TP.HCM. Dự kiến quy hoạch cụm dự án chủ yếu là các khu nhà ở thấp tầng và khu căn hộ nằm trong khu vực có nhiều cây xanh, gần gũi thiên nhiên. Dự án đang triển khai các thủ tục pháp lý.

  • Vị trí: Phong phú 4, Bình Chánh, TP.HCM
  • Sản phẩm: khu nhà ở thấp tầng và khu căn hộ nằm trong khu vực có nhiều cây xanh
  • Dự án đang triển khai các thủ tục pháp lý.