Cụm Dự Án Phong Phú 2

Vị trí: Phong phú 4, Bình Chánh, TP.HCM

Sản phẩm: khu nhà ở thấp tầng và khu căn hộ nằm trong khu vực có nhiều cây xanh

Dự án triển khai các thủ tục pháp lý.