KDH: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020

KDH: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) tổ chức tại khách sạn New World Saigon Hotel, Quận 1, TP.HCM vào ngày 19.06.2020. Tại Đại hội, các cổ đông của KDH đã thông qua tất cả các nội dung quan trọng trong hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
tin tuc kd dhcd2020 2

Năm 2019 tình hình hoạt động kinh doanh của KDH tiếp tục phát triển tốt. Tính đến cuối năm 2019, Công ty đã hoàn tất bán 1.593 căn hộ Safira tương ứng 100% dự án, bán mới khoảng 800 căn hộ Lovera Vista trong tổng số 1.310 căn tại khu Nam TP.HCM. Đặc biệt, Công ty triển khai dự án nhà liên kế – biệt thự Verosa Park ở phân khúc cao cấp với 296 căn. Tính đến thời điểm 31.12.2019, Công ty đã bán được 150 căn, phần còn lại của dự án Verosa Park, Công ty dự kiến bán hết trong năm 2020.

tin tuc kd dhcd2020 1
Các dự án triển khai thành công trong thời gian qua như Jamila, Safira, Lovera Vista và Verosa Park đã đóng góp rất lớn vào doanh thu, lợi nhuận của Công ty trong các năm từ 2017 – 2019 và những năm kế tiếp. Trong năm 2019, Công ty đã đạt được mức lợi nhuận sau thuế 915 tỷ, tăng trưởng 13% so với năm trước; vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 7.664 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, chiếm 58% tổng nguồn vốn và là nguồn vốn chủ yếu trong việc hình thành nên tài sản Công ty. Điều này thể hiện Công ty định hướng tự chủ tài chính và đảm bảo cơ cấu tài chính an toàn.

Tại Đại hội, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh trong năm 2020 với doanh thu dự kiến là 3.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 1.100 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 20% so với kết quả năm trước. Với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2019, Đại hội cổ đông đã thông qua chi trả cổ tức năm 2019 với tổng tỷ lệ 10% gồm 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu.

Để có thể đạt được mục tiêu này, KDH tập trung vào phát triển dự án, nâng cao năng lực tài chính, tập trung vào công tác quản trị nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, việc mở rộng quỹ đất, phát triển các dự án cao tầng và thấp tầng tại TP.HCM là điểm chính trong chiến lược kinh doanh năm 2020 của KDH.

Đánh dấu năm thứ 19 phát triển bền vững, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cấp quản lý và toàn thể nhân viên KDH đã cam kết với Đại hội đồng cổ đông nỗ lực đưa Công ty phát triển lên một tầm vóc mới, khẳng định vị thế vững vàng là một doanh nghiệp bất động sản uy tín tại Việt Nam.